Barion Pixel

Gyógyír

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

Név: Szunyogh János Ferenc EV. 

Székhely: 2030 Érd, Emma utca 1/B Fsz. 2.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2030 Érd, Emma utca 1/B Fsz. 2., [email protected]

E-mail cím: [email protected] 

Képviselő: Szunyogh János Ferenc

Telefonszám: +36 70 557 2530

Weboldal: https://.spiriguru.hu/ 

 

Tárhelyszolgáltató: 

Név: Hálónlégy Technologies Kft. 

Levelezési cím: 2030 Érd, Emma utca 1. B. lház. 2. ajtó

E-mail cím: [email protected]

A Weboldal működése során végzett adatkezelés leírása

Jelen Adatkezelési tájékoztató minden lényeges információt tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján. 

A cookie-k (sütik) használatára vonatkozó tájékoztatás

Mi az a cookie? 

Az adatkezelő a honlap látogatása során cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan kisméretű információcsomag, amely betűkből és számokból áll, amelyet a Hálónlégy Technologies Kft. weboldala küld el az Ön böngészőjének abból a célból, hogy bizonyos beállításait elmentse, megkönnyítse a weboldal használatát, valamint statisztikai célú információkat gyűjtsön a weboldal látogatóiról. 

A cookie-k nagy része nem tartalmaz személyes információt, valamint nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k másik része azonban olyan azonosítót tartalmaz, amely olyan egyéni azonosítót tartalmaz, amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel biztosítva az Ön azonosíthatóságát. 

Az egyes cookie-k érvényességi idejük az egyes cookie-kra vonatkozó leírás tartalmazza. 

A cookie-k (sütik) csoportosítása

 • Tárolt információk alapján: három fő kategória alapján lehet megkülönböztetni a cookie-kat:
 • Szükséges cookie-k: ezek a cookie-k feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó az adott weboldalon navigálni tudjon, valamint ahhoz, hogy az adott weboldal alapvető funkciói megfelelően működjenek. 
 • Funkcionális cookie-k: ezek a cookie-k járulnak hozzá ahhoz, hogy növelni lehessen a felhasználói élményt, valamint ezek segítségével lehet optimalizálni az online szolgáltatások teljesítményét. Ezek a cookie-k azok, amelyek anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek használnak, a gyűjtött adatok feldolgozásakor a szolgáltató látja, hogy mely funkciókkal kapcsolatban szükséges javítást, fejlesztést eszközölni. 
 • Kényelmi cookie-k: ezen cookie-k segítségével mélyebb szinten lehet elemezni a látogatóknak az adott weboldalon töltött tevékenységét, ezáltal személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítésére van lehetőség. 
 • Érvényességi idő szerint: 
 • Az egyik típusú cookie csak a böngésző bezárásáig, valamint az adott feladat elvégzéséig tárolja a gyűjtött adatokat. Ebben az esetben a cél az adatvesztés megelőzése. 
 • A másik típusú cookie állandó jellegű, vagyis az adott feladat elvégzésén túl is tárolódik a felhasználó számítógépén. Ennek célja, hogy az abban lévő információkat az adott online szolgáltatás a későbbi használatkor is elő tudja hívni. Az adatok ebben az esetben pár naptól pár évig is tárolódhatnak, azonban a felhasználónak lehetősége van a mentett beállítások törlésére. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a Funkcionális és Kényelmi cookie-k esetében, valamint a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja a weboldal működéséhez szükséges cookie-k esetében. 

Felsorolás (cookie-k)

A szerződéskötés és a teljesítés érdekében kezelt adatok

Ennek érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy a panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, amennyiben Ön él valamely említett jogával. 

Abban az esetben, ha Ön csak látogatója a Hálónlégy Technologies Kft. weboldalának, úgy Önre a Kényelmi cookie-kra vonatkozó rendelkezések vonatkoznak, amennyiben ilyen jellegű hozzájárulást ad. 

 1. Regisztráció a weboldalon: A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani

Kezelt adatok: az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt áru/szolgáltatás jellemzői, valamint a vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig. 

 1. A rendelés feldolgozása során kezelt adatok: az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a megvásárolt áru/szolgáltatás jellemzői, rendelés száma, valamint a vásárlás időpontja.

Amennyiben Ön rendelést adott le a weboldalon, akkor az adatkezelés, valamint az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. 

Az adatkezelés időtartama: a polgári jogi elévülés szerint alakul: 5 évig kezeli a Hálónlégy Technologies Kft. 

 1. A számla kiállítása: Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 169. § (1)-(2) bekezdése szerint a gazdasági társaságok a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot kötelesek megőrizni. 

Kezelt adatok: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. 

A kiállított számlákat a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 169. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint a számla kiállításától számított 8 évig kell megőrizni. 

 1. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés: Az adatkezelési folyamat a megrendelt áru kiszállítása érdekében szükséges. 

Kezelt adatok: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig tart. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói: GLS Hungary és FoxPost Zrt. 

 1. További adatkezelések: Abban az esetben, ha az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor köteles előzetes tájékoztatást nyújtani az adatkezelés lényeges körülményeiről. 

A személyes adatok címzettjei

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás: 

Adatfeldolgozó: Hálónlégy Technologies Kft. 

E-mail címe: [email protected]

Székhelye: 8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 24. 

Weboldal: 

Az adatfeldolgozó megnevezése (képviselő): Szunyogh Bence 

E-mail cím: [email protected]

 

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás: 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zrt. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected] 

Az adatfeldolgozó weboldala: www.billingo.hu 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/500-9491 

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylaton nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) 169. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamban kezeli, ezt követően törli. 

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás: 

Adatkezelő neve: Barion Payment Zrt. 

Adatkezelő székhelye: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Adatkezelő e-mail címe: [email protected] 

Adatkezelő weboldala: https://www.barion.com/hu/ 

Adatkezelő telefonszáma (helpdesk): +36-1/464-7099 

 

A fizetési szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az online fizetés végrehajtásában, amelynek érdekében a vásárlási folyamat során adattovábbítás valósul meg az online fizetési szolgáltató felé. Ennek során az online fizetési szolgáltató az érintett adatait, nevét, lakcímét, a rendelés számát, a vásárlás időpontját saját adatkezelési szabályai szerint kezeli. 

Az adattovábbítás célja ebben az esetben, hogy az online fizetési szolgáltató számára a vásárláshoz kapcsolódó, nála kezdeményezett fizetési művelethez szükséges tranzakciós adatok biztosítása. 

A szállítással kapcsolatos adatfeldolgozás: 

 1. Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. 

Adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. 

Adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]

Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 13-09-111755

Adatfeldolgozó adószáma:12369410-2-44

Adatfeldolgozó közösségi száma: HU12369410

 

 1. Adatfeldolgozó neve: FoxPost Zrt. 

Adatfeldolgozó székhelye: 3300 Eger, Maklári út 119. 

Adatfeldolgozó e-mail címe:[email protected]

Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma:10-10-020309

Adatfeldolgozó adószáma: 25034644-2-10

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok: (az adatkezelés időtartamán belül) 

 1. a hozzájárulás visszavonásának joga;
 2.  a személyes adatokhoz és adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 3. a helyesbítéshez való jog;
 4. az adatkezelés korlátozása;
 5. a törléshez való jog;
 6. a tiltakozáshoz való jog;
 7. a hordozhatósághoz való jog. 

Ha Ön élni kíván a jogaival, az az Ön azonosításával jár, továbbá az Adatkezelőnek kommunikálnia kell Önnel jogai érvényesítése érdekében. Az azonosítás érdekében szükséges lesz a személyes adatok megadása, továbbá az Adatkezelőnél fellelhetőek és elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza. 

Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat 30 napon belül válaszolja meg. 

 1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. Ebben az esetben a megadott adatok törlésre kerülnek az egyes rendszerekből. 

 1. Önnek joga van arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon azzal kapcsolatban, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, Ön jogosult arra, hogy:
 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférjen, valamint
 • az Adatkezelő tájékoztassa Önt:
 • az adatkezelés céljáról;
 • a kezelt személyes adatok kategóriájáról;
 • azon címzettekkel kapcsolatos információkról, amelyekkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, továbbá a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha az adatokat nem Önről gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról. 

Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mail útján juttatja el a kezelt személyes adatokat és információkat Önhöz. Abban az esetben, ha rendelkezik regisztrációval, úgy a hozzáférés olyan módon van biztosítva, hogy a felhasználói fiókba belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat ellenőrizni. 

 1. Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül javítsa az Önre vonatkozó pontatlan, vagy hibás személyes adatokat. 
 2. Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelését korlátozza abban az esetben, ha:
 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás időtartama: amíg az Adatkezelőnek lehetősége nyílik a személyes adatok pontosságát ellenőrizni. Nem kerül sor a korlátozásra, ha a pontos adat azonnal megállapítható;
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön bármely okból ellenzi az adatok törlését, ezért nem az adatok törlését, hanem azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az Adatkezelőnek nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést. Ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy más természetes vagy jogi személy jogaink védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam nyomós közérdekből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt az adatkezelés korlátozásának fennállásáról. 

 1. Önnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat akkor, ha
 • a személyes adatokra már nincs szükség azon célból, amiért az Adatkezelő gyűjtötte őket/más módon kezelte;
 • Ön a hozzájárulását visszavonta és így nincs alapja az adatkezelésnek;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen és nincs más jogos érdek, az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, és ez a tény megállapítást nyert;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot és azt törölni köteles, köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével – annak érdekében, hogy  tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, valamint másodpéldányának törlését. 

A törlés nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettsége teljesítése, valamint közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 
 1. Önnek joga van ahhoz, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védelme megvalósuljon a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, megsemmisítés, törlés, illetve véletlen megsemmisülés, sérülés ellen. 

 

Jogorvoslati lehetőségek

Abban az esetben, ha Ön szerint az Adatkezelő megsértette az adatkezelésre vonatkozó valamely törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, úgy a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa – az adatkezelés célját, illetve jogalapját nem érintő módon. 

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban további adatkezelést kíván végezni a gyűjtésük céljától eltérő más módon, tájékoztatni köteles Önt az adatkezelés céljáról, valamint:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja;
 • azon jogáról, hogy a felügyeleti hatósághoz jogosult panaszt intézni;
 • arról, hogy a személyes adat kezelése jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul.